Zobu ķirurģija

  • Zoba saknes gala rezekcija;
  • Incīzija sastrutojumu gadījumos;
  • Šuvju uzlikšana.

Ja zobs nav ārstējams, piedāvājam:

Zobu ekstrakciju;

Astotā (gudrības) vai retinētā zoba ekstrakciju.